Vastuvõtunõuded ühisõppesse rütmimuusika pillide erialal

KLAVER

1. Eriala eksam

 • klassikaline etüüd
 • vabalt valitud pala kas jazzi-klassikast või popmuusikast
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu

SAKSOFON

1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)
 • üks tehniline etüüd
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu

LÖÖKPILLID

1. Eriala eksam

 • ettevalmistatud trummietüüd (1- 2 lk)
 • groov`id erinevates muusikastiilides (swing, bossanova, beat vms)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu

BASSKITARR

1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)
 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistiud)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu

KITARR

1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala
 • akordijärgnevus kuni nelja võtmemärgiga helistikes

   (näitlik järgnevus C- duuris: C, C7, Cm7, Cmaj)

 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu

AKORDION

1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala, võimaluse korral üks jazzi valdkonnast   
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 2. Solfedžo test
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu