Elleri kontsertklaveri fond


Tartu Kultuurkapitali juurde asutati 2014. aasta septembris Elleri kontsertklaveri allfond sooviga koguda annetusi Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli uude õppehoonesse Tubina saali kontsertklaveri ostmiseks.

H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli uues õppehoones, mis avati pidulikult 15. septembril,  valmis suurepärase akustika ja imelise loodusliku tagaplaaniga 230-kohaline saal. Kooli uus saal sai Eduard Tubina nime ja sinna on eesmärk osta ka väärikas kontsertklaver.

Seoses eelpooltooduga asutati Elleri kooli direktori Kadri Leivategija eestvõttel Tartu Kultuurkapitali juurde Elleri kontsertklaveri fond, et koguda annetusi klaveri ostu toetuseks.

Annetusi saab teha SA Tartu Kultuurkapital arvelduskontodele. Sobiva panga saab valida SIIT.

Ülekande selgitusse palume lisada märgusõna "Elleri klaver". Füüsilisest isikust annetajal tulumaksu tagastamiseks ka isikukood.

Elleri kooli poolt on kultuurkapitali juurde 2004. aastal asutatud Heino Elleri sihtkapital, mille eesmärgiks on aidata kaasa muusikahariduse edendamisele. Elleri kontsertklaveri fond asutati nimetatud sihtkapitali allfondina.

2015. aasta sügisel osteti kontertklaver Steinway & Sons, mida esitleti sama aasta 8. oktoobril.

Fondi kaudu koguti annetusi pea 10 000 eurot, mis on küll klaveri kogumaksumusest väike osa, kuid samas annetajate oluline panus.

Täname südamest kõiki, tänu kellele uus klaver Tubina saali jõudis !

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Elleri kontsertklaveri fond Tartu Kultuurkapitali kodulehel

Elleri kooli Tubina saali kontsertklaveri esitlusest Tartu Kultuurkapitali kodulehel

Kontsertklaveri Steinway & Sons saabumine Tubina saali 

Kuidas valiti Tubina saali kontsertklaver Steinway & Sons 

Kontsertklaverite maailmatipp harjub Tubina saaliga Tartus