Ago Russaku stipendiumi saajad teada 11. dets

TUNNUSTUSED STIPENDIUMID

9. detsembril toimunud Ago Russaku mälestusõhtul jagati välja kaks temanimelist stipendiumi. Stipendiumid läksid sel aastal Eva Lotta Lepale ja Liisa-Maria Marrandile.

Ago Russaku sihtkapital on asutatud Ago Russaku mälestuse jäädvustamiseks tema perekonna poolt 1996. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilasi.

Sihtkapitalist antakse välja 100-eurone stipendium Elleri Muusikakooli klaveriosakonna õpilasele. Stipendiumi määramise aluseks on õpilase sügav huvi klaverimuusika õppimisel ja edukas osalemine konkursil.


Palju õnne!Liisa-Maria Marrandi ja Eva Lotta Lepp.
Foto: Karl Jõgi