Tule õppima pärimusmuusikat sügisest 2014 14. mai


Pärimusmuusika õpetamisest  H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis sügisest 2014

Keda ootame õppima?

Pärimusmuusika suunale ootame õppime noori, kellel on lisaks huvile pärimusmuusika vastu pillimängu- või lauluoskus, muusikaalane ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov tegeleda eesti pärimusmuusika interpreteerimise ning õpetamisega.

Miks valida pärimusmuusika suund?

Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles.

• Lisaks põhipillile õpitakse mängima mitmeid erinevaid muusikainstrumente, nagu väikekannel, parmupill jpt.

• Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm.

• Kutsekeskhariduse õppekaval õppijad saavad koolist ka üldkeskhariduse.

Millised on nõutavad sisseastumisdokumendid?

Avaldus (kooli kodulehel), pass, sünnitunnistus või ID-kaart, põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistus, tervisetõend perearstilt, lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

Millised on sisseastumiseksamid?

Konsultatsioonid toimuvad 25. juunilerialaeksam on 26. juunil, solfedžo test 27. juunil. Erialaeksamil tuleb esitada kaks eriilmelist muusikapala oma põhiinstrumendil (soovitatavalt pärimusmuusikast). Solfedžo testi nõuded ja näite leiate sisseastumise info juurest www.tmk.ee

Milline on õppeaeg ja õppevorm?

Kutsekeskharidusõppes kestavad õpingud 4 aastat, kutseõppes keskhariduse baasil 3 a.  Õpe toimub statsionaarses koolipõhises õppevormis.

Kuhu edasi?

            •           Tööle muusikuna erinevatesse projektidesse

            •           Pilli-, laulu- või ansamblijuhendajaks muusikakoolidesse

Peale lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika bakalaureuse õppekaval, kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika rakenduskõrghariduse õppekaval.