Keelpilliõpetajate metoodikapäevad 28.-29. aprill 25. apr


28. - 29. aprillil 2012 H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis

Lektorid: Ivi Tivik, Silvain Verges (Prantsusmaa), Reet Mets, Annela Läänelaid, Kristel Eeroja-Põldoja

Maht: 16 tundi

Tasuta täienduskoolitus

AJAKAVA

28. aprill 

kell 10 - 14 Lahtised tunnid Ivi Tivik
kell 14 Lõuna
kell 15 Arutelu teemal konkurss “Parim instrumentalist 2012”
kell 16.30 Lahtised tunnid Ivi Tivik
kell 14 Lõuna
kell 15 Arutelu teemal konkurss “Parim instrumentalist 2012”
kell 16.30 Lahtised tunnid Ivi Tivik

29.aprill 

kell 11 Annela Läänelaidi magistritöö tutvustus                                                          kell 11.30 Silvain Verges loeng teemal “Tulemused ja tunni õnnestumine sõltub õpilase motivatsioonist”
kell 14.30 Lahtised tunnid Reet Mets, Kristel Eeroja-Põldoja

Palun kursusele registreerida hiljemalt 26. aprilliks e-posti aadressil taimi@tmk.ee.

Õpetajal on võimalus kaasa võtta ka oma õpilane konsultatsiooniks. Palun see registreerimisel kindlasti juurde märkida.