Keskastme lisavastuvõtt ja avaaktus 05. aug


LISAVASTUVÕTT 26.08.2013 kell 12 järgmistele erialadele:
akordion
kooridirigeerimine
löökpillid
puhkpillid
rütmimuusika instrumendid 

Vastuvõtuavalduse saad täita https://siseveeb.ee/tmk/veebivormid/e-vastuvott 

Kõik sisseastumisdokumendid palume esitada kooli kantseleisse hiljemalt 26.08.2013 kl 11.00-s. Kantselei on avatud alates kl 9.00.

..........................................................................................  
Õppeaasta avaaktus toimub 26. 08. 2013 kell 15 TÜ ajaloo muuseumis Toomemäel.