Õpilasesinduse kolmas koht Liivimaa kutsekoolide sügispäevadel 22. nov

21. novembril toimus Räpina Aianduskoolis Liivimaa Kutsekoolide Ühenduse sügispäev. Osalema oli kutsutud koolide neljaliikmelised võistkonnad (2 poissi ja 2 tüdrukut). Kodutööna tuli teha kooli tutvustav video ja kohapeal toimus veel sportlik teatevõistlus ning viktoriin.

Liivimaa Kutsekoolide Ühenduses on 11 kooli ja sügispäeval osales neist 8. Üldvõitja - Viljandi Ühendatud Kutsekool - sai austava ülesande korraldada järgmised sügispäevad.
Kõik osalenud võistkonnad said meeneks mälupulga.

Meie kooli võistkond koosseisus Eliisa Sakarias, Karmen Urb, Algis Pauljukaitis, Ross Linnamägi ja Imre Leopard sai üldarvestuses 3. koha. Auhinnaks on tasuta kaks vahvat päeva Mammaste tervisespordi keskuses.

Õnnitleme!