Eesti Kultuurkapitali pedagoogistipendiumi saab Priit Sonn 04. dets


Eesti Kultuurkapitali pedagoogistipendiumi programm loodi helikunsti sihtkapitali poolt 2012. aastal. Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Eestis on 92 muusikakooli, nende tähtsus nii professionaalse muusikaõpetuse kui ka kohaliku kultuurielu edendamisel on hindamatu. Ilma sellise laialdase muusikahariduse baasita ei oleks meil noori tõusvaid tähti, rahvusvaheliselt tunnustatud tippmuusikuid ega esinduskollektiive. See kõik saab alguse Õpetajast! 
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital peab vajalikuks neid inimesi tunnustada.

2014. stipendiaatide hulgas on ka meie kooli vaskpilliõpetaja Priit Sonn!

Ülejäänud 2014. aasta stipendiaadid on:
plokkflöödiõpetaja Heili Meibaum Kiili Kunstide Koolist;
viiuliõpetaja Aino-Marika Riikjärv  Tallinna Muusikakeskkoolist;
viiuliõpetaja Katrin Talmar  Tallinna Muusikakoolist;
akordioniõpetaja Tiina Välja G. Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist.

Õnnitleme stipendiaate ja soovime jätkuvat jõudu ja edu!