Eller ja Poska lõid käed 13. märts

ÜHISÕPE

Artikkel Õpetajate Lehes Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi õppeaastal 2017/2018 algavast ühisõppest.

....................................................................

Järgmisest õppeaastast käivitub Heino Elleri muusikakoolis ja Jaan Poska gümnaasiumis ühiselt korraldatav õppekava, mis annab lõpetajale väga hea üldkeskhariduse koos muusika kutseharidusega.

Gümnaasiumi õppekava läbiviimist korraldab Poska gümnaasium ja muusika valdkonna õppekava Elleri kool. Koos töötatakse välja parim tunniplaan ja õppepäeva ülesehitus.

Heino Elleri nimelise muusikakooli direktori Kadri Leivategija sõnul on juba pikka aega kasvanud muusikaõpilaste hulk, kes käivad samal ajal gümnaasiumis, et saada tulevikuks rohkem valikuvõimalusi ja konkurentsieeliseid. Paraku loobub 40% ühest või teisest koolist, sest koormus kahes täisõppekavas on tohutu. Palju aega kulub ka pilli harjutamiseks.

„Otsisime pikalt kompromissi,” kirjeldas Leivategija. „Oleme tänulikud Poska gümnaasiumile ja direktor Helmer Jõgile, kes suutis paindlikult kahte süsteemi kokku sobitada.”

Poska gümnaasiumis alustabki tööd muusika õppesuunaga klass, kuhu pääsemiseks tuleb esmalt sooritada testid ja seejärel Elleri koolis muusikakatsed. Katsed läbinud võetakse vastu mõlemasse kooli.

Õppida saab klaverit, orelit, keel-, puhk-, löökpille, akordionit, klassikalist kitarri, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmi- ja pärimusmuusikat.

„Noor inimene võidab kolme aasta jooksul 30 õppenädalat, mis lõimuvad. See on suur hulk,” märkis Leivategija. „Loodan, et sellest tuleb julgustav kompromiss ka mujalt Eestist pärit noortele, kes valivad Tartu õppimiskohaks.”

HTM-i kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo sõnul on kutse- ja üldhariduskoolid algatanud mitmesugust koostööd, nagu valik­ainete kursused ja tänavu riigikoolide ühine vastuvõtt Viljandimaal. Elleri ja Poska kooli koostöö on aga samm edasi.

„Koolid on koos õppekavad üle vaadanud, õppeaegu ühildanud ning tulevad vastu eelkõige õpilaste soovidele omandada paralleelselt nii kutse- kui ka keskharidus gümnaasiumis,” lausus Põllo. „Praegu on veel vara öelda, kas konkreetsest vormist tuleks õppust võtta, aga kindlasti tasub otsida koos võimalusi ning üksteise tugevusi õpilase hüvanguks ära kasutada.”

Sirje Pärismaa

Õpetajate leht 10. märts 2017

Allikas: http://opleht.ee/2017/03/eller-ja-poska-loid-kaed/