Elleri muusikakool ja Poska gümnaasium alustavad ühiselt korraldatud õppega 22. märts

ÜHISÕPE

Heino Elleri Muusikakool ja Jaan Poska Gümnaasium alustavad koostööd paindlikuma õppe võimaldamiseks.

Alates 2017/2018. õppeaastast  käivitub Jaan Poska gümnaasiumi ja Heino Elleri Muusikakooli ühiselt korraldatav õppetöö, mis annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega.

Koostöö võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse eraldi muusika õppesuunaga klass. Gümnaasiumi õppekava läbiviimist korraldab Poska Gümnaasium ja muusika valdkonna õppekava Elleri kool. Koos töötatakse välja parim õppepäeva ülesehitus. 

Muusika õppesuunaga klassi sisseastumiseks tuleb sooritada gümnaasiumi ühiskatsed 18. märtsil ja muusika erialaeksamid 12. aprillil - kell 16 solfedžos ja kell 18 erialas. Õppida on võimalik klaverit, orelit, keelpille, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist kitarri, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmimuusikat ja pärimusmuusikat.

Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta on koolide kodulehekülgedel.


Vaata sisseastumisnõudeid ühisõppesse siit ››

Loe veel kahe kooli koostööst Tartu Postimehest 16.02.2017 ››