Elleri koolis nüüd ainulaadne bass-saksofon 30. märts

Elleri koolis on nüüd firma Selmer bass-saksofon, mis on esimene ja ainulaadne Eesti Vabariigis.
Bass-saksofon on kõige madalam puupuhkpill saksofonide perekonnas. Eksisteerib ka tänapäeval edasiarendatud kontrabass-saksofoni variant, kuid see pole leidnud laialdast leidnud.

Esimene praegu levinud bass-saksofon leiutati tegelikult saksofonide perekonna looja Adolphe Sax´i poja Adolphe Edouard´i Sax´i poolt. Bass-saksofoni kasutatakse põhiliselt puhkpilliorkestrites ja 12-liikmelistes saksofoniansamblites, peamiselt bassi liini funktsiooni täites. Dzässis on seda pilli kasutatud Duke Ellingtoni orkestris. Coleman Hawkins, Adrian Rollin, Jan Garbarek, Roscoe Mitchell, Vinny Golia,  Anthony Braxton, James Carter, Frédéric Couderc, Yochk'O Seffer ning Billy Fowler on bass-saksofoni kasutanud soolopillina. Klassikalises stiilis näitas selle pilli suurepäraseid soleerimisvõimalusi esimesena Gustav Bumcke 1920. aastal. Ta oli ka üks esimesi, kes lõi suure saksofoniansambli tavaliste saksofonikvartettide kõrvale. Bass-saksofonile on kirjutanud hulgaliselt soolorepertuaari sellised kaasaegse muusika heliloojad nagu Bernard Cavana, Gerard Grisey, Klas Torstensson ja Oracio Vaggione.
Aktiivsemad bass-saksofonimängijad tänapäeval on Marie-Bernadette Charrier ja Andreas van Zoelen.

Elleri Muusikakooli on saabunud Eestis seni ainus ja ainulaadne bass-saksofon, mis on valmistatud professionaalse saksofonitootja Selmer poolt. Selle pilli saabumine on olnud mu unistus alates 2002. aastast, mil õppisin Bordeaux’ Konservatooriumis prof. Marie-Bernadette Charrier’ käe all saksofoni ja kaasaegset kammermuusikat. Bardeaux’s võisime harjutada kas Selmeri sopraniino-, sopran-, tenor-, baritone- või bass-saksofoniga. Suur luksus on mängida kvaliteetsetel pillidel. Kuigi maailmapraktikas pole mängimine 12-liikmelises saksofoniansamblis midagi erilist, oli minu jaoks selline kogemus uus. Praeguseks on olemas ka uuemat repertuaari, milles bass-saksofon on integreeritud saksofonikvarteti mängu.

Mul on hea meel, et Tartus on tugev saksofoniklass ja seoses bass-saksofoni saabumisega  võimalik luua saksofoniorkester.

Ursula Chillaud

Pilli ostmist rahastas Euroopa Liit suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt, projekti nimi on „Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli õppehoone Lossi 15 ja õppevahendite ost“ nr 2.5.0200.08-0013.