Info seoses semestri lõpetamisega 04. dets

1. Tunniplaaniline õppetöö keskastmes lõpeb reedel, 12.12!!  Selleks ajaks peavad olema välja pandud hinded kõigis arvestuslikes ainetes. Järgneb sessiooninädal (vt eraldi eksamite plaani),  mille jooksul saavad õpilased veel kokkuleppel õpetajatega teha töid, parandada hindeid ja järgi vastata.

2. Kõik arvestuste/eksamite hinded kannab õpetaja oma päevikusse ja kooli õppeinfosüsteemi. Vaadake ÕIS-ist või küsige õpetajatelt oma semestri  tulemust!

3. Õpilased, kes ei ole sessi lõpuks positiivselt sooritanud kõiki õppe-plaanis ettenähtud arvestusi- eksameid (ka valikained!) ning ei ole esitanud eksamisessiooni pikenduse saamiseks põhjendatud avaldust, on võlglased ning kaotavad õiguse õppetoetusele!!  Avaldused tuleb esitada õppeosakonda hiljemalt 19.12.2014!

4. Kõik võlgnevused peavad olema likvideeritud järelsessiooni  jooksul,  seega hiljemalt 19. jaanuariks 2015!! 

5. Õppetöö noorteosakonnas  lõpeb kolmapäeval, 17. detsembril jõulukontsertiga Tubina saalis!!  

6. Jõulueelne  ÕPPENÕUKOGU on kolmapäeval,  17.12 kell 10!

7. Kevadsemester algab uue tunniplaaniga esmaspäeval,  5.01.2015!

Edukat semestrilõppu kõigile!!