Koolitus "Tänapäeva laps huviringis" 06. jaan


Koolituse teine osa algab 10. veebruaril kell 11-15, kell 15-16 tutvutakse meie kooli uue õppehoonega.

Õppe sisu

  • Erivajadusega (sh andeka) lapse märkamine ja toetamine, erisuste alaliigid
  • Eripäradega arvestamine ringi või grupitöös
  • Tänapäeva laps ja meie koostegutsemised
  • Koostöö lapsevanemaga
  • Hindamisest
  • Juhtumi analüüs

Koolitaja Tiina Kallavus

Lõpetanud: Tallinna Pedagoogikakooli muusikaosakonna lasteaia ja kooli muusikaõpetajana, Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonna eripedagoogika osakonna logopeedina. 

Ta on eripedagoog, Tallinna Pedagoogikaülikooli Terviseuuringute labori muusika – ja tegelusterapeut. Omab Tallinna Pedagoogikaülikooli magister artium kraadi sotsiaaltöö erialal. 

Läbitud koolitusi: 

Eripedagoogika: hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, Toimetulek probleemsete lastega koolis, Vaimupuudega laps tavakoolis, Psühhoteraapilised võtted erivajadustega lastega töötamiseks jpt.