Loeng „Erinevus rikastab" 12. sept

Loeng „Erinevus rikastab“ reedel, 20. septembril kell 13.30 – 15 Elleri saalis. Kõnelevad eksperdid TTÜ-st Marianne Meiorg ja Kelly Grossthal, võrdse kohtlemise seaduse käsiraamatu koostajad.

Kõik puutuvad kokku eri rahvusest ja rassist, erinevas tervislikus seisundis ja vanuses, erineva seksuaalse orientatsiooni ning erinevate veendumuste inimestega. Iga inimene peaks oskama nimetatud alustel diskrimineerimist ära tunda, võrdse kohtlemise norme järgida ning nendes õiguskaitsevahendites orienteeruda, mida diskrimineerimise asetleidmisel saab kasutata.