Meie õpilased vioolafestivalil 17. nov


X vioolafestival toimus seekord 16. novembril Põltsamaa muusikakoolis. Vioolafestivali traditsioon sai alguse Tarvastus sealse õpetaja Lii Tamme eestvedamisel.

Tänavu oli kokku kogunenud 20 vioolamängijat Keila, Põltsamaa, Põlva, Otsa ja Elleri muusikakoolidest ning Tallinna Muusikakeskkoolist.

Praegu alustatakse paljudes koolides vioola õppimist juba 1. klassis. Sellise õpetamismeetodi teerajajaks on Elleri kooli vilistlane Kristiina Välja. Nii kasvatatakse vioolamängijatele ka tublit järelkasvu.

Festivali päeva sisustas mahukas kontserdiprogramm, kus sai kuulda ka paljusid väikseid vioolamängijaid.

Elleri muusikakoolist osales neli noort vioolamängijat. Kokkusaamisest saadi uut indu ja motivatsiooni, et järgmisel aastal jälle kohtuda.

Annela Läänelaid