Näitus „Muusika. Orelid. Aated. Hugo Lepnurm 100“ 05. nov


Reedel, 7. novembril kell 15 avab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi Muusikaosakonna juhataja Risto Lehiste meie kooli trepigaleriis näituse  „Muusika. Orelid. Aated. Hugo Lepnurm 100“.

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum tähistab Lepnurme aastat näitusega selle mehe elust, kes läbi okupatsiooniperioodi suutis ühte Eesti muusikavaldkonda säilitada ja edasi arendada. Näitus võtab luubi alla Hugo Lepnurme heliloomingu, pedagoogitöö, orelitega seotud tegevuse, pereelu. Lõpetuseks jõuame välja selleni, missugune on tema kultuuriline jalajälg tänapäevases Eestis. Eestis pole just väga palju muusika suurkujusid, kelle pärand on nii suur, et sellega tegelevad üheaegselt mitmed muusikaorganisatsioonid ja -seltsid üle Eesti.

Teatri- ja muusikamuuseumis on tallel Hugo Lepnurme väga mahukas arhiiv, millel põhineb ka avatav näitus. Nende 1654 museaali seas leidub hulgaliselt dokumente, mälestusi elust, õpingutest Pariisis, kirjavahetust, fotosid ja artikleid ning õppematerjale nii Tallinna Konservatooriumi kui ka Usuteaduse Instituudi päevilt. Eriti rikkalik on tema kontserttegevust peegeldav osa, kuhu eelkõige kuuluvad kolm esinemispäevikut, kus üksikasjaliselt kirja pandud kõik esinemised aastatest 1928 -1998, lisaks muidugi kontsertide kavad ja arvustused.

Lepnurme käsikirjade kogus on valdav osa tema heliloomingust, kuhu kuuluvad oreli- ja klaverikontsert, kantaadid "Jüriöö tuled" ja "Lunastus Kristuses", hulgaliselt koorilaule ja vaimulikku muusikat.

Koos Hugo Lepnurme õpilase, organist Ene Salumäega, sai muuseumi kogudest välja valitud kõige olulisem ning seotud see materjal Lepnurme enda meenutustega, mis ta on avaldanud autobiograafilises raamatus Mälestused. Kui on võimalus heita pilk inimese tehtud tööle ja elatud elule läbi tema enda sõnade, siis on see suurepärane võimalus. Võib väita, et näitus põhineb kõige autentsemal materjalil, mida Lepnurme kohta praegusel hetkel leidub. Lisaks on kasutatud Ene Salumäe enda meenutusi ning artikleid, samuti Hugo Lepnurme Muusikaühingu ning Tallinna Metodisti Kiriku kaasabi.

Hugo Lepnurme arhiivi omandamise ning samuti abi eest käesoleva näituse koostamisel  tänab teatri- ja muusikamuuseum Hugo Lepnurme tütart Urve Aulist.

Näituse koostajad: Ene Salumäe, Ene Kuljus, Risto Lehiste
Näituse kujundaja: Kadi Pajupuu
Näitus on avatud 7. - 28. november Elleri Muusikakooli trepigaleriis.