Õppetöö korraldusest 22.-28.10.2012 18. okt

1.  Noorteosakonnas on nagu tavakoolideski koolivaheaeg ning õppetööd ei toimu!

2.  Keskastmes toimub tavapärane õppetöö, s t kõik tunnid vastavalt tavatunni-plaanile!

3.   Kooli KONTSERTKOORI lauljatel on E 22.10 kell 15-19 partiide hindeline ettelaulmine, T-R kell 17-19.30 lisaproovid ning L 27.10 kell 11-16 LAULULAAGER!

4.   Valikainetes (30 õppenädalat aastas!) otsustab tundide toimumise aineõpetaja kokkuleppel õpilastega.

5.  K 24.10 kell 16.15 on rütmimuusikutele T. Kõrvitsa popmuusika ajaloo loeng (klass 215). NB! 22.-23.10 õp. H. Reimanni tunde ei ole!

6.   Ei toimu 1. kursuse klassikute muusikalugu (õp. L. Vainumetsa).

Õppejuht