Sisseastumine noorteosakonda 08. mai


Vastuvõtt eramuusikakool Ardente eelklassidesse 

22. mail kell 17.00 5-aastased ja kell 18.00 6-7-aastased

25. mail kell 16.00 5-7-aastased

klass 221

.....................................................

Lisavastuvõtt II-IX klassi  28. mail   
 
kell 16 klaver
kell 16.30 keelpillid
kell 17 puhkpillid
kell 17.30 akordion, kitarr
solfedžo katsed  kohe peale eriala