Sisseastumine põhikooli ja gümnaasiumi baasil 08. juuni

25.06.2019 konsultatsioonid, solfedžo test ja 26.06.2019 eriala eksamVastuvõtt põhihariduse või keskhariduse baasil

KLASSIKALISE MUUSIKA ERIALAD
klaver, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, laul, kitarr,
kannel, kooridirigeerimine, kompositsioon, muusikateooria

RÜTMIMUUSIKA ERIALAD
laul, klaver, kitarr, basskitarr, löökpillid, akordion, puhkpillid

PÄRIMUSMUUSIKA pillide eriala

Vastuvõtt keskhariduse baasil 

PILLIÕPPE JUHENDAJA - õppeaeg 1 aasta
KOORIJUHT - õppeaeg 1 aasta.