Sisseastumiseksamid Elleri kooli on 25. - 26. juunil 18. juuni

Täpsemalt (vastuvõtu tingimused, avalduse vorm, esitatavad dokumendid, eriala nõuded) vaata menüüs Sisseastujale lehel vasakpoolses valikus.


Sisseastumiseksamid 2018/2019. õppeaastaks põhikooli ja gümnaasiumi baasil.

E 25.06.2018
kell 11 eriala konsultatsioonid
kell 13 solfedžo konsultatsiooni
kell 15 solfedžo test
kell 17 (orienteeruvalt) solfedžo suuline osa                      

T 26.06.2018 sisseastumiseksam erialas
kell 10.00 järgmised erialad:       
           
klaver, orel
keelpillid
puhk- ja löökpillid
kooridirigeerimine                                                                                                                  kompositsioon- muusikateooria
rütmimuusika pillid                            
rütmimuusika laulmine                        

kell 12.00 järgmised erialad:                  
akordion
klassikaline kitarr
kannel
klassikaline laul                    

kell 13.00                   
pärimusmuusika pillide eriala  
                                    
kell 14.00 eesti keele vestlus (venekeelse kooli lõpetanutele) 

Pilliõppe juhendaja õppekavale astujad teevad erialaeksami 26. juunil koos vastava eriala sisseastujatega.       

Info vastuvõtu tulemuste kohta saadetakse sisseastuja avalduses näidatud meiliaadressile.