TÄHTIS info seoses sügissemestri lõpetamisega 04. dets

1. Tunniplaaniline õppetöö keskastmes lõpeb kolmapäeval, 11.12!!  Järgneb sessiooninädal, kus õpilased saavad veel kokkuleppel õpetajatega teha töid, parandada hindeid ja järgi vastata.  

2. Kõik arvestuste/eksamite hinded kannab õpetaja oma päevikusse ja kooli  uude õppeinfosüsteemi. Küsige kindlasti ka õpetajalt oma sem tulemust! 

3. Jõulueelne  ÕPPENÕUKOGU on neljapäeval,  19.12 kell 15.

4. Õpilased, kes ei ole sessi lõpuks positiivselt sooritanud kõiki õppeplaanis ettenähtud arvestusi- eksameid (ka valikained!) ning ei ole esitanud eksamisessiooni pikenduse saamiseks põhjendatud avaldust, on võlglased   ning kaotavad õiguse õppetoetusele!! 

5. Kõik võlgnevused peavad olema likvideeritud hiljemalt järelsessiooni lõpuks, 19. jaanuariks 2014!!  Põhjendatud pikenduse taotlemiseks tuleb järelsessi lõpuks esitada avaldus õppeosakonda!

6. Noorteosakonna poolaasta tunniplaanijärgne õppetöö lõpeb neljapäeval,   12. detsembril jõulukontsertiga TÜ aulas!! Viimasel nädalal  toimuvad erialatunnid ja esinemised kokkuleppel õpetajatega. 
Edukat semestrilõppu kõigile!!

Ain Tarro Õppejuht
3.12.2013