Taotle Tartu HRK Koolinoorte arengu fondi stipendiumi! 10. jaan

Tartu HRK Koolinoorte arengu fondi konkurss "TULEVIKU TALENDID"  taotluste esitamise tähtajaeg on 01.veebruar 2013.

Koolinoorte arengu fond on asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt sooviga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

Stipendiumi saab taotleda 10-24 aastastele noortele, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal.

Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontsertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest jms osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumi võivad taotleda õpilased, nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jt. 
Stipendiumile kandideerimiseks esitada avaldus  nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil kirjeldusega senistest tulemustest ja tulevikueesmärkidest. Taotlus on soovitav esitada elektroonselt.

Stipendiumi statuut asub veebiaadressil: http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=76

Stipendiumifond on 5000 eurot, millest antakse välja kümme (10) 500-eurost stipendiumi.

2012.aasta 7.detsembril korraldas Tartu Hansa Rotary klubi Tartu Peetri kirikus heategevuskontserdi "Äratund", kus esines Jaan Tätte. Koolinoorte arengu fondi 2013.aasta stipendiumid antakse välja heategevuskontserdi piletimüügi ja kontserdil kogutud annetuste arvelt.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,
-- Anne Evrecht Juhataja SA Tartu Kultuurkapital tel 744 1500 gsm +372 504 9654 anne.evrecht@kultuurkapital.ee www.kultuurkapital.ee