15. septembril 2014 kell 17 avati Lossi 15 sisehoovis Heino Elleri nim Tartu muusikakooli uus kolmekorruseline, 2,5 miljonit maksma läinud õppehoone.

Tundmatuseni muutunud Elleri kooli siseõues kell 17 algavale lindilõikamise tseremooniale järgneb koori- ja orkestristuudiole Tubina saali nime andmine ja kooli 95. aastapäeva kontsert. Pärast seda saab tutvuda uue õppehoonega ning sünnipäevapeol tantsida Elleri kooli kollektiivide muusika saatel.

Lossi 15 maja hoovis olnud väikese vana puumaja asemele, kus kolmes toas toimus kogu rütmimuusika osakonna õppetöö, on kerkinud uus nüüdisaegne maja muusikõppeks sobivate helikindlate ja hea akustikaga ruumidega, kus on kasutatud vastavat ehitustehnoloogiat.

1440 ruutmeetri kasuliku pinnaga õppehoones on avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning koori- ja orkestristuudio suure lava ja 230-kohaline saal rõduga. Majas on lift, kuhu mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on mõeldud pillide transpordile, kuna orkestristuudio asub teisel korrusel. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii.

Projekti rahastas Euroopa Regoionaalarengu Fond, täpsemalt Euroopa Liit "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt.

Õppehoone arhitektuuriline lahendus ja projekt on arhitektibüroolt AB Järve & Tuulik OÜ (arhitektid Lea Järve-Eeronen ja Erik Joasaare), peaprojekteerija oli Amhold AS ja ehitas YIT Ehituse AS.

Suurepärase tulemuse koori- ja orkestristuudios saavutasid akustika projekteerija Akukon OY Eesti filiaal, akustika ekspert Linda Madalik ja ehitaja Rehe Ehituse OÜ. 
Maja planeerimisest alates on suure pühendumise ja põhjalikkusega teinud väga head koostööd kõikide partneritega Elleri kooli haldusjuht Peeter Illak.

Õppehoone kavandamisega alustati 2010. aastal, mil toimus arhitektuuriline ideekonkurss. Nurgakivi sai uus maja alles 2013. aasta augustis, sest hoone ehitamine seiskus arheoloogilisteks uuringuteks. Kokku kulus ehitusele aega 18 kuud, millest arheoloogilised tööd kestsid 3,5 kuud.

Elleri kooli direktor Kadri Leivategija uuest õppehoonest: „Siin on oluliselt avaramad võimalused muusikaõppeks, mis igal juhul hakkab mõjutama muusikahariduse arengut vähemalt Lõuna-Eestis. Uus õppekeskkond motiveerib ja soodustab oma väga heade akustiliste tingimustega muusika esitamise kvaliteeti ning annab suurepärase võimaluse rahvusvaheliseks koostööks. Tartu kultuuriruum on juurde saanud väärika saali.“Uue õppekorpuse arhitektuurilise ideekonkursi võitja

võistlusöö märgusõnaga „LULUU“

(AB Järve & Tuulik OÜ)


ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON
Võistlustöö LULUU kontseptsioon näeb ette selgepiirilise erinevuse uue ja ajaloolise hoone vahel. Olemasoleva koolihoone ja uue kavandatava õppehoone vahel on klaasist ehitusmaht, mis on ühtlasi liikumisteede sõlmpunkt ja koolielu keskus.
Kavandatav hoone on mahult lihtne geomeetriline vorm, mis ei soovi
konkureerida ajaloolise keskkonnaga. Lihtne kuup, ebakorrapärase jaotusega
aknaavad, kust võiks mõnikord kosta õue helisid. Hoone fassaad on
punakaspruunidest tellistest, viidates Tartu rikkalikule tellisarhitektuurile. Oli ju
kunagi ka Elleri kooli fassaad tellisest.

PLANEERING
LULUU on valinud detailplaneeringu piirangute ja soovitud ruumiprogrammi vahel
kompromissi. Uus peasissepääs on sisehoovis, uue ja vana õppehoone vahel.
Parkimis- ja majandustsoon, mis planeeringu järgselt asus samas kohas, on viidud
keldrikorrusele.
Toomemäe-poolne hoov on kujundatud rohelise ajaveetmise kohana, kus on
võimalus istuda ja korraldada üritusi.

HOONE
Arhitektuurne lahendus.
Vana ja uue hoonemahu vahel paiknev klaasist maht on peasissepääs - läbi
korruste ulatuv aatrium, mis seob hooned omavahel. Peasissepääsu kõrval on
eraldi pääs lavalise liikumise stuudiotesse. Helisalvestuse stuudiosse on otsepääs
Toomemäe-poolsest evakuatsioonitrepikojast.
Sisenetakse 1. korrusele, kus on vestibüül, garderoobid ja liikumisstuudiod.
Põhikorrusena võib käsitleda hoone 2. korrust, kus asub orkestri ja koori stuudio
(saal). Saali lavaosa tagasein on lahendatud klaasist, avatava seinana. Kontserti
siseruumis nautides on taustaks loodus.
Välisruumis saab muusikat nautida mitmel moel – avada klaasfassaad, kasutades
nii välis – kui ka siselava. Jätta klaasfassaad suletuks ja kasutada ainult välislava.
Võib jälgida kontserttegevust ka ainult visuaalselt – istuda nõlval ja vaadata läbi
klaasi saali, kus muusikud harjutavad.
Õppetööga seotud ruumid on grupeeritud erinevatele korrustele. Helisalvestuse
stuudiotel on eraldi tambur ja sissepääs.

Põhilised ehitus- ja viimistlusmaterjalid.
Märksõna on punakaspruun tellis (seinad, fassaad), betoon (kandev osa ja
vahelaed) ning klaas. Stuudiotes ja helisalvestuse ruumides on täiendavalt vajalik
kasutada akustilisi jm. erinõuetele vastavaid viimistlusmaterjale.

UUS ÕPPEHOONE 1 (PDF)
UUS ÕPPEHOONE 2 (PDF)
UUS ÕPPEHOONE 3 (PDF)

Uue õppehoone ehitamise projekti rahastab Euroopa Liit suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt, projekti nimi on "Tartu Muusikakooli uue õppekorpuse ehitamine", projekti nr on 2.5.0200.08-0018

Projekti aeg - 01.07.2008 – 31.12.2012